Wij helpen u bij de revalidatie

KINESITHERAPIE

Kinesitherapie betekent letterlijk 'therapie (behandelen) door te bewegen'. Tegenwoordig staat kinesitherapie voor een hele waaier aan therapieën. Kinesitherapie is dan ook veel meer dan massage. Het is een wetenschap in volle uitbreiding en er worden voortdurend nieuwe onderzoeken gedaan en nieuwe technieken toegepast.

KINESITHERAPIE AAN HUIS

U kunt bij Visio terecht voor:

Behandelingen:

Heeft u vragen, wenst u meer informatie over kinesitherapie of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u steeds contact opnemen met Patrik Baetens (0477 25 19 62).

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie richt zich op het opnieuw mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben. Deze beperkingen kunnen zich voordoen in de zelfredzaamheid, productiviteit, vrije tijd, het wonen of de mobiliteit.

Aan de hand van een heleboel gerichte doelstellingen starten ergotherapeuten een revalidatieproces op. De ergotherapie bestaat uit het praktisch inoefenen en opnieuw ontwikkelen van vaardigheden.

WERKING

Tijdens de eerste kennismaking wordt een observatiebilan opgemaakt waarin alle functioneringsmogelijkheden en -beperkingen worden geïnventariseerd. De daaropvolgende sessies zijn oefensessies met functionele training.

Tijdens deze sessies wordt gestreefd naar het verwerven, herwinnen of in stand houden van functionele mogelijkheden met als doel het hervatten van schoolse, professionele en/of sociale activiteiten van het dagelijks leven (motorische, sensorische en cognitieve functies).

Er zal ook een informatie-, advies- en opleidingssessie plaatsvinden over het gebruik van orthesen, prothesen, functionele hulpmiddelen en aanpassingen aan de omgeving.

IN DE PRAKTIJK

Visio werkt op voorschrift. Uw behandelend revalidatiearts kan u naar ons doorverwijzen voor het opmaken van een observatiebilan, waarin uw noden en wensen in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan wordt er in onderling overleg een plan opgesteld voor het vervolg van de ergotherapie bij u thuis.

Naargelang de noodzaak spreken wij samen de periode af waarover de interventies worden verspreid. Met een voorschrift wordt ongeveer 90% van de kosten gedragen door het RIZIV. U kunt ook zonder voorschrift bij ons terecht voor advies, ergotherapie, hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Heeft u vragen, wenst u meer informatie over onze ergotherapie of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u steeds contact met ons opnemen. Wij helpen u dan graag verder.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen. Ontdek hier ons privacybeleid.